top of page

Pwomosyon biznis

Medam ayisyen posede biznis

Pou yon peman $40 pa mwa ou ka soumèt 1 post chak Mèkredi pou fè pwomosyon biznis/ byen/sèvis ou yo nan Gwoup Prive Facebook Ladies Ayisyen nou an ki gen plis pase 50K manm.

Sèvi ak fòm enskripsyon Pwomosyon Biznis chak mwa ki anba a pou peye epi kòmanse patisipe.  

Si w poko manm, vizite Gwoup Fesbouk Medam Ayisyen yo pou w rantre.

Manb nan gwoup Facebook se sèlman fanm ak tifi ki gen desandan ayisyen.

bottom of page