top of page

Tranbleman tè Ayiti

Nou reveye ak nouvèl ke yon tranblemanntè mayitid 7.0 frape Ayiti. Depatman Sid Ayiti se pi gwo domaj estriktirèl nan vil Cayes ak Jeremie.

Malerezman, Ayiti te fè eksperyans sa deja. Nou tout pou nou mande kisa kap vini ak kijan nou ka ede? Ann sonje leson ki sot pase yo epi nou pa agrave sitiyasyon difisil la lè nou repete menm erè yo.

 

  •   Fè don nan sous ki gen bon repitasyon

  • Pa bato bagay ki pral lakòz reta nan pò ak fè mal ekonomi lokal yo

  •   Pataje enfòmasyon ki soti nan sous verifye / ki gen bon repitasyon

Nou te travay kole kole ak kèk patnè ou fè konfyans sou tè a ki gen eksperyans pou bay èd imedyatman ak dirèkteman nan kominote ki afekte yo. Gade nan òganizasyon sa yo epi konsidere sipòte efò sekou tranblemanntè yo.

bottom of page